NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ ?asto kladené otázky
Mohu nakoupit a zaplatit v eurech?

Ano, platba v eurech je mo?ná. Aktuální kurz je v?dy vyvěšen na prodejnách u pokladny. P?i platbě pomocí EUR ale vracíme v K?. Více o platebních mo?nostech se do?tete zde.

 

M??u nějak zjistit, odkud jsou vyrobky dová?eny?

Ano, veškeré informace jsou na obalu výrobku. Pro snadnější orientaci jsme p?idali k ?eským potravinám, které odpovídají klasifikaci ?eská potravina i tzv. stoppery, tak?e je na regálu dob?e najdete. Více informací o ?eské potravině naleznete zde.

Mám dotaz na personální oddělení. Kam se mohu obrátit?

Pokud jste byl nebo stále ještě jste naším zaměstnancem, m??ete se s dotazy na personální oddělení obrátit na telefonních ?íslech 284 096 395, 606 777 532. Pro zájemce o práci máme speciální stránku: penny.jobs.cz. Najdete tam veškeré volné pozice, které v sou?asnosti nabízíme. 

Nakoupil jsem v PENNY a doma jsem zjistil, ?e jsou některé produkty zka?ené. Mohu je reklamovat?

Ano, m??ete. Dostavte se na prodejnu s produktem a ú?tenkou z nákupu. Hodnota produktu vám bude vrácena nebo vám bude výrobek vyměněn.

Mám zájem o práci v PENNY. Kam se mohu obrátit?

Sv?j ?ivotopis nám m??ete poslat na nabor@penny.cz nebo nám zavolejte na telefonní ?íslo +420 284 096 165. Pro zájemce o práci máme také speciální stránku: penny.jobs.cz. Najdete tam veškeré volné pozice, které v sou?asnosti nabízíme. 

Jak se mohu p?ihlásit k odběru novinek na e-mail?

V sou?asné době p?ímé p?ihlášení k odběru novinek není dostupné. M??ete si po?ídit PENNY kartu (zdarma na www.pennykarta.cz) a p?i registraci si vybrat zasílání novinek emailem.

Nedoru?ují se mi ak?ní letáky PENNY. Kde mohu tento problém reklamovat?

Napište nám svou adresu v?etně ?ísla popisného na info@penny.cz. Prově?íme, zda se vaše adresa nachází v našem distribu?ním plánu, a pokud zjistíme, ?e tomu tak skute?ně je, budeme problém ?ešit s distribu?ní agenturou.

Kde se dozvím o otev?ení ?i uzav?ení prodejny?

Termín otev?ení nové prodejny nebo uzav?ení prodejny kv?li rekonstrukci je vyvěšen v?dy s p?edstihem u vchodu dané prodejny. Kromě toho ?asto informaci o znovuotev?ení rekonstruované prodejny inzerujeme v lokálním tisku, rádiu ?i na internetu. 

Nebyly mi vydány body k věrnostní akci. Jak mám postupovat?

Zkontrolujte si prosím ú?tenku, jestli neobsahuje ?ástky za vratné obaly nebo loterijní slu?by. Tyto ?ástky se do ?ástky pro vydání bod? nezapo?ítávají. Pokud jste nakupoval bonusové výrobky, ujistěte se, ?e jste nakoupil po?adovaný po?et kus? pro vydání bod?.

Pokud je toto v po?ádku, obra?te se na info@penny.cz (ideální s fotografií celé ú?tenky) nebo nás kontaktujte na našem facebooku, kde celou zále?itost prově?íme a na prodejně domluvíme vydání bod?.

Jak reklamovat spot?ební zbo?í?

Spot?ební zbo?í, které je v záruce, m??ete reklamovat v kterékoliv prodejně PENNY. K reklamaci je t?eba dolo?it ú?tenku o zakoupení reklamovaného zbo?í a reklamovaný výrobek. Jen upozorňujeme, ?e lh?ta na vy?ízení reklamace je ze zákona 30 dn?. Více v našem reklama?ním ?ádu

20181212
篮球世界杯投注