NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ Na?e slu?by

Na?e slu?by

Na?e slu?by

Na?e slu?by

Na?e slu?by

Na?e slu?by

Nákup s vyběrem hotovosti a bezkontaktní platby

Výběr hotovosti = Cash back

Bezkontaktní platba = Contact less

Slu?ba Cash back umo?ňuje vyplatit dr?iteli karty hotovost sou?asně s nákupem. Nemusí tak hledat bankomat. Jednoduše si peníze vyberete na pokladně v PENNY. K vyu?ití slu?by sta?í nakoupit nad 1 K? a m??ete si vybrat a? 3000 K?. 

Rozhodnete-li se platit bezkontaktně – Contact less –, je postup následující: Pouze p?ilo?íte platební kartu k terminálu a po pípnutí se na displeji zobrazí informace o provedené platbě.

Pokud tímto zp?sobem nakupujete za ?ástku do 500 K?, nemusíte u platebního terminálu zadávat PIN kód své platební karty. P?i nákupu nad 500 K? je nutné PIN kód platební karty zadat, svou kartu však nemusíte do platebního terminálu vkládat. Postup je v takovém p?ípadě následující: Po zadání ?ástky naším prodava?em se na platebním terminálu rozsvítí světelné znamení, vy p?ilo?íte kartu k terminálu, ozve se pípnutí a po něm budete vyzváni k zadání PIN kódu. Následně se na displeji zobrazí informace o provedené platbě.

U slu?by Contact less musí mít zákazník tuto funkci karty nastavenou p?es p?íslušnou bankovní instituci, která kartu vydala.

 

Bezplatné rychlodobíjení elektromobil?

Šet?ete p?írodu spole?ně s námi. U prodejny PENNY Lehovec jsme spolu s E.ON otev?eli první rychlodobíjecí stanici!

Své elektromobily si m??ete p?ed prodejnou dobít zcela zdarma a pohodlně během nakupování. Podpora elektromobility je stejně jako podpora ?eských potravin dalším krokem ke sní?ení emisí a ochraně ?ivotního prost?edí. PENNY Lehovec nebude jedinou prodejnou s mo?ností dobíjení elektromobil?. Ji? nyní plánujeme rozší?ení sítě rychlodobíjecích stanic v Uh?íněvsi a následně i u dalších prodejen na páte?ních trasách.

Na naší dobíjecí stanici od ABB, která je t?etí nejrychlejší na trhu, m??ete vyu?ít zásuvky CHAdeMO, Mennekes Typ 2 ?i CSS a je mo?né dobíjet dvě auta najednou. Standardní elektromobil se za 30 minut dobije na 80 %. Pro elektromobily je rovně? p?ipraveno exkluzivní parkování.

  elektro

Bezplatné rychlodobíjení elektromobil?

Bezplatné rychlodobíjení elektromobil?

Šet?ete p?írodu spole?ně s námi. U prodejny PENNY Lehovec jsme spolu s E.ON otev?eli první rychlodobíjecí stanici!

Své elektromobily si m??ete p?ed prodejnou dobít zcela zdarma a pohodlně během nakupování. Podpora elektromobility je stejně jako podpora ?eských potravin dalším krokem ke sní?ení emisí a ochraně ?ivotního prost?edí. PENNY Lehovec nebude jedinou prodejnou s mo?ností dobíjení elektromobil?. Ji? nyní plánujeme rozší?ení sítě rychlodobíjecích stanic v Uh?íněvsi a následně i u dalších prodejen na páte?ních trasách.

Na naší dobíjecí stanici od ABB, která je t?etí nejrychlejší na trhu, m??ete vyu?ít zásuvky CHAdeMO, Mennekes Typ 2 ?i CSS a je mo?né dobíjet dvě auta najednou. Standardní elektromobil se za 30 minut dobije na 80 %. Pro elektromobily je rovně? p?ipraveno exkluzivní parkování.

  elektro

Google Pay

Zjednodušte si nakupování v PENNY. Zapla?te sv?j nákup pomocí svého chytrého telefonu.

Jak na to? Abyste mohli za?ít tuto funkci pou?ívat, je nutné si stáhnout aplikaci do svého chytrého telefonu. P?i placení probu?te sv?j telefon a p?ilo?te jej k terminálu. Nemusíte aplikaci ani otevírat, ale p?i nákupu nad 500 K? je nutné telefon odemknout. Vzápětí vám p?ijde upozornění o zaplacení a později i náhled ú?tenky. Pro ově?ení, jestli Google Pay funguje pro vaši kartu, kontaktujte prosím svoji banku. Google Pay funguje na všech telefonech a tabletech s Androidem KitKat 4.4 a vyšším, které podporují technologii NFC.

Je to bezpe?né?

P?i placení nesdílíte s obchodníky ?íslo své platební karty. Tento zp?sob platby je dokonce bezpe?nější ne? pou?ití plastové karty. Více informací najdete na https://czechrepublic.googleblog.com/ a na https://www.android.com/intl/cs_cz/pay/

Stravenky

Na našich prodejnách nově p?ijímáme stravenky Ticket Restaurant.

P?ijímáme papírovou i elektronickou verzi, p?i?em? maximální po?et akceptovaných papírových stravenek je 5 ks. Na stravenky nevracíme. 

Dále je v sou?asné době mo?né platit poukázkami Ticket Compliments od spole?nosti Edenred a také poukázkami hmotné nouze Ticket Service, Šek Servis a Asistence Pass.

UPOZORNěNÍ: Na vybraných prodejnách není bohu?el mo?né platit sou?asně elektronickou stravenkovou kartou a klasickou platební kartou. Za nep?íjemnost se omlouváme. 

Platba eurem

Naše prodejny p?ijímají platbu i v eurech. Podmínkou je platba papírovými bankovkami do hodnoty nákupu 200 EUR. Rozdíl mezi hodnotou nákupu a hodnotou ceniny je vyplácen v korunách. V sou?asné době je mo?né na prodejnách platit pouze bankovkami v hodnotě 5, 10, 20 a 50 EUR.

AXA club

Penny Market s.r.o. je stálým partnerem AXA Clubu, věrnostního programu AXA penzijního fondu. P?i platbě AXA kartou v prodejnách PENNY tak mohou ?lenové AXA Clubu p?i ka?dém nákupu nad 500 K? získat speciální bonus ve výši 4 % na sv?j ú?et penzijního p?ipojištění.

Více informací o platební kartě AXA Clubu naleznete zde.

Sběr recyklace a elektroodpadu

Na našich prodejnách m??ete vracet elektroodpad prost?ednictvím sběrných míst u pokladen. Tuto slu?bu ekologicky zajiš?uje spole?nost Retela.

Prodej piva Radegast

Pivo Radegast najdete na těchto prodejnách

 

Výkup lahví

20181212
篮球世界杯投注