NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ O nás

PENNY Market

PENNY Market

PENNY MARKET ?ESKá REPUBLIKA

Jsme jedním z největších diskontních ?etězc? v ?eské republice a provozuje nejširší sí? prodejen ve všech regionech. Naším mottem je: Nakupujte hezky ?esky. V PENNY chceme, aby vaše oblíbené PENNY bylo skute?ně vaše. Abyste se u nás cítili jako u dobrého souseda a v našich regálech našli svoje oblíbené produkty za stále výhodné ceny. Navíc vám garantujeme, ?e 7 z 10 našich potraviná?ských výrobk? je skute?ně ?eských. Proto se u nás m??ete v?dycky spolehnout na pe?ivo lokálních peka??, maso a uzeniny p?edevším ?eských ?ezník?, ovoce a zeleninu místních farmá?? nebo výběr piv z vašich oblíbených lokálních speciál?.

Penny Market s.r.o. je dce?inou spole?ností mezinárodního obchodního ?etězce REWE, který provozuje p?es 15 000 prodejen v 20 evropských zemích a zaměstnává kolem 330 000 lidí. PENNY kromě ?eské republiky najdete i v Německu, Rakousku, Itálii, Ma?arsku a Rumunsku.

O nás

PENNY MARKET ?ESKá REPUBLIKA

PENNY MARKET ?ESKá REPUBLIKA

Jsme jedním z největších diskontních ?etězc? v ?eské republice a provozuje nejširší sí? prodejen ve všech regionech. Naším mottem je: Nakupujte hezky ?esky. V PENNY chceme, aby vaše oblíbené PENNY bylo skute?ně vaše. Abyste se u nás cítili jako u dobrého souseda a v našich regálech našli svoje oblíbené produkty za stále výhodné ceny. Navíc vám garantujeme, ?e 7 z 10 našich potraviná?ských výrobk? je skute?ně ?eských. Proto se u nás m??ete v?dycky spolehnout na pe?ivo lokálních peka??, maso a uzeniny p?edevším ?eských ?ezník?, ovoce a zeleninu místních farmá?? nebo výběr piv z vašich oblíbených lokálních speciál?.

Penny Market s.r.o. je dce?inou spole?ností mezinárodního obchodního ?etězce REWE, který provozuje p?es 15 000 prodejen v 20 evropských zemích a zaměstnává kolem 330 000 lidí. PENNY kromě ?eské republiky najdete i v Německu, Rakousku, Itálii, Ma?arsku a Rumunsku.

O nás

PENNY ?eská republika

Na ?eský trh jsme vstoupili p?ed 20 lety, tedy v roce 1997 a ihned jsme se zamě?ili na rozvoj v regionech. Díky tomu dnes provozujeme p?es 373 prodejen a jsme jedni?kou na trhu s nejrozší?enější prodejní sítí. Díky tomu dáváme práci vice jak 5 500 zaměstnanc?m. Pravidelně slavíme úspěchy v programu Volba spot?ebitel? a svým zákazník?m nabízíme věrnostní program PENNY karta.

Po celou dobu si klademe za cíl p?iblí?it se místním obyvatel?m nejen nabídkou ?eských a regionálních ?erstvých produkt?, ale p?edevším p?átelským interiérem, skvělými cenami a osobnějším p?ístupem k zákazník?m. V našich prodejnách nakupující naleznou p?ibli?ně 2 000 polo?ek v celé ší?i potraviná?ského sortimentu. Tuto nabídku navíc rozši?uje ka?dý týden o nové ak?ní zbo?í z oblasti potravin i spot?ebního zbo?í. V PENNY nakoupíte hezky ?esky.

REWE slaví úspěch v Evropě ji? 90 let

REWE zalo?ilo celkem sedmnáct partner? ji? v roce 1927 v Kolíně nad Rýnem. Cílem bylo spojit a zorganizovat nákup jídla. Výsledkem této snahy se stala spolupracující korporátní skupina, její? identita stojí na hodnotách solidarity, spolupráce a spojenectví, stejně jako na principu trvalé udr?itelnosti. Devadesát let po svém zalo?ení se REWE Group stala úspěšnou mezinárodní korporací.

S PENNY pro trvalé hodnoty

Trvalé hodnoty a s nimi spojená spole?enská odpovědnost jsou v Penny Marketu jedním ze základních kamen? firemní kultury a jejich hodnot. Naši zaměstnanci neustále pracují na uvádění trvale udr?itelnějších výrobk? a slu?eb na trh. Veškerý sortiment máme šetrný k ?ivotnímu prost?edí a vybíráme ho p?ímo v regionech. Po celou dobu p?sobení v ?esku se podílíme na celé ?adě aktivit spojených právě se spole?enskou odpovědností. Našimi ?ty?mi strategickými pilí?i jsou: oblast ekologická, ekonomická, sociální a oblast pé?e o zaměstnance.

20181212
篮球世界杯投注