NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ Pro dodavatele

Pro dodavatele

Pro dodavatele

Penny Market s.r.o. p?echází na novy systém WWS

Vá?ení obchodní partne?i,

Penny Market, s.r.o. p?echází na nový ERP REWE systém, který nově pou?ívá standardní mezinárodní komunika?ní protokol EDI D96A. Tento formát je rozdílný od formátu pou?ívaného p?ed migrací na nový ERP systém. Technickou a organiza?ní podporu pro implementaci tohoto nového formátu a související změnu nastavení GLN kód? pro PENNY Market s.r.o. zajiš?uje EDITEL CZ s.r.o. (kontakt: Helpdesk email Helpdesk@editel.cz , tel.: 261 009 055).

Podrobné instrukce pro realizaci technických změn souvisejících s p?echodem na EDI D96A standard najdete zde a nová GLN najdete zde.

V zájmu zajištění plynulého p?echodu na nový mezinárodní komunika?ní protokol EDI D96A a realizaci našich objednávek si vás dovolujeme po?ádat o zajištění změny komunika?ního protokolu a nastavení nových GLN kód? pro jednotlivé centrální sklady dle instrukcí a termín? uvedených zde.

V p?ípadě jakýchkoli dotaz? se prosím obracejte na našeho partnera EDITEL CZ s.r.o. (kontakt: Helpdesk email Helpdesk@editel.cz , tel.: 261 009 055) Pozn.: EDITEL CZ s.r.o. Vám uvedenou informaci zaslal dne 26.3.2018
Information about WWS in English

Dear business partners,

Penny Market, s.r.o. is currently switching to new ERP REWE system that uses standard international protocol EDI D96A. This new protocol is different from the previous one. This change will requite a small change in the proces – for details, see below. Technical and organizational support of the implemetation is done by EDITEL CZ. s. r. o. (Helpdesk email: Helpdesk@editel.cz , tel.: +420 261 009 055).

Detailed instructions for the technical changes to new protocol EDI 96A can be found here and new GLN codes here.

For seamless transition between the systems and proper acceptance of our orders, please conduct required changes according to the instructions and set new GLN codes for the warehouses – for more details, please see this document. If you have any questions or problems, please contact our partner EDITEL (Helpdesk email: Helpdesk@editel.cz , tel.: +420 261 009 055). Note: The same information with instruction was sent to you by EDITEL on 26. 3. 2018.

Zásada pro uzavírání smluv

D?le?itá informace: zásada pro uzavírání smluv – Penny Market s.r.o.


Dokument naleznete zde
anglická verze / english version zde/here

Oznámení dodavatel?m o p?istoupení k Supply Chain Initiative (SCI)

Spole?nost Penny Market s.r.o. je registrována k Supply Chain Initiative (SCI). Více informací naleznete na http://www.supplychaininitiative.eu/ Svým dobrovolným p?istoupením k této iniciativě naše spole?nost vyjád?ila svoji v?li dodr?ovat zde definované Zásady správné praxe. Dále je spole?nost Penny Market s.r.o. signatá?em ?eské platformy SCI, tj. Iniciativy pro férový obchod, o její? ?innosti se dozvíte více na http://www.ipfo.cz/

 

Dopis pro dodavatele – oznámení o p?istoupení k SCI

Dokumenty
  • Dotazník pro zahájení p?ijímání EDI objednávek od Penny Market CZ naleznete zde.
  • Akcepta?ní protokol ORDERS naleznete zde.
  • Mercareon rezervace vykládkových oken na skladech informace zde // English version here.

 

Adresy a GLN (ILN) kódy
  • Adresy a GLN (ILN) kódy centrálních sklad? (Penny Market CZ) naleznete zde.
  • Adresy a GLN (ILN) kódy prodejen (Penny Market CZ) naleznete zde.

Hlavní GLN (Penny Market CZ) je 8592784000007.
 
 
(SCI)

Oznámení dodavatel?m o p?istoupení k Supply Chain Initiative (SCI)

Oznámení dodavatel?m o p?istoupení k Supply Chain Initiative (SCI)

Spole?nost Penny Market s.r.o. je registrována k Supply Chain Initiative (SCI). Více informací naleznete na http://www.supplychaininitiative.eu/ Svým dobrovolným p?istoupením k této iniciativě naše spole?nost vyjád?ila svoji v?li dodr?ovat zde definované Zásady správné praxe. Dále je spole?nost Penny Market s.r.o. signatá?em ?eské platformy SCI, tj. Iniciativy pro férový obchod, o její? ?innosti se dozvíte více na http://www.ipfo.cz/

 

Dopis pro dodavatele – oznámení o p?istoupení k SCI

Dokumenty
  • Dotazník pro zahájení p?ijímání EDI objednávek od Penny Market CZ naleznete zde.
  • Akcepta?ní protokol ORDERS naleznete zde.
  • Mercareon rezervace vykládkových oken na skladech informace zde // English version here.

 

Adresy a GLN (ILN) kódy
  • Adresy a GLN (ILN) kódy centrálních sklad? (Penny Market CZ) naleznete zde.
  • Adresy a GLN (ILN) kódy prodejen (Penny Market CZ) naleznete zde.

Hlavní GLN (Penny Market CZ) je 8592784000007.
 
 
(SCI)

Nemovitosti

NEMOVITOSTI NABÍDKA

Seznam nabízených pozemk? a komer?ních prostor neleznete ZDE.

 

NEMOVITOSTI POPTÁVKA

Kritéria poptávaných nemovitostí naleznete ZDE.

20181212
篮球世界杯投注