NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ Tiskové centrum

Tiskové centrum

PENNY Market

Tiskové centrum

PENNY Market

Tiskové centrum

Pro noviná?e

Sledujte aktuální dění v našem PENNY.

V p?ípadě dotaz? kontaktujte naše oddělení komunikace.

Kontakt: media@penny.cz

 

Sledujte nás:

Facebook https://www.facebook.com/PennyMarket/

Instagram https://www.instagram.com/pennymarketcz/

 

Ke sta?ení:

Logo PENNY ke sta?ení v PDF formátu zde.

Tiskové zprávy za rok 2019

Tiskové zprávy za rok 2018

3. prosince 2018 / V Penny Marketu budete moci nakupovat déle. Obchodní ?etězec prodlou?í v druhé polovině prosince otevírací dobu.

29. listopadu 2018 / Penny Market se stal hrdým partnerem kapely Lucie. P?iveze ji po patnácti letech do region?.

12. listopadu 2018 / Národní potravinová sbírka v Penny Marketu p?inesla lidem v nouzi 39 709 porcí jídla

7. listopadu 2018 /   PENNY se p?ipojí k Národní potravinové sbírce. Pomoc je ur?ená lidem v nouzi, matkám samo?ivitelkám i senior?m.

1. listopadu 2018 / Penny Market na Štědrý den uzav?e u? podruhé své prodejny. Spole?nost chce, aby její zaměstnanci mohli trávit Vánoce doma.

16. ?íjna 2018 / Nejchutnější uzeniny, tatarák nebo müsli jsou z PENNY. Ocenění ?eská chu?ovka 2018 dostal také dezert, jogurty nebo výrobky pro děti

1. ?íjna 2018 / Změna ve vedení v PENNY v ?eské republice

4. zá?í 2018 / Penny Market daroval Nadaci Krása pomoci více ne? 1,1 milionu korun pro osamělé seniory

30. ?ervna 2018 / V Penny Marketu šet?í ka?dá prodejna

25. ?ervna 2018 / Potravinové banky se p?ibli?ují k evropským standard?m. Díky Penny Marketu otev?ely logistické centrum.

13. ?ervna 2018 / Penny Market zvyšuje po ?tvrté mzdy. Od srpna si polepší zaměstnanci na plný úvazek.

28. května 2018 / Vlastní zna?ky Penny Marketu proměnily šest ze sedmi nominací ve Volbě spot?ebitel?. Porazily i velké brandy.

3. května 2018 / Zachraň nás, ne? zmizíme. Penny Market v nové kampani upozorňuje na zví?átka, kterým hrozí vyhynutí.

21. b?ezna 2018 / V Setecké ulici hlásí hotovo. V b?eznu se otevírá PENNY.

7. února 2018 / Penny Market podal pomocnou ruku potravinovým bankám. Poskytne jim prostor pro distribu?ní centrum

31. ledna 2018 / Penny Market zvyšuje od b?ezna 2018 mzdy

20. ledna 2018 / Penny Market ?R získal Certifikát výjime?nosti. Jeho logistická centra splňují nejvyšší mo?ná kritéria bezpe?nosti potravin

8. ledna 2018 / K?ivá zelenina je stejně chutná jako ta dokonalá. Penny Market startuje kampaň proti plýtvání potravinami

Tiskové zprávy za rok 2017

20. prosince 2017 / V Choceradské ulici v Muka?ově hlásí hotovo. V prosinci se otevírá PENNY

1. prosince 2017 / V Nádra?ní ulici v Újezdu u Brna hlásí hotovo. V prosinci se otevírá PENNY

23. listopadu 2017 / Penny Market na Štědrý den zav?e svoje prodejny

7. listopadu 2017 / V PENNY m??ete věnovat jídlo pro charitu. Dostanou je lidé v nouzi. Spole?nost navíc dar ještě zdvojnásobí

1. listopadu 2017 / Spole?nost Penny Market se znovu zapojila do projektu Celé ?esko ?te dětem

9. ?íjna 2017 / Zákazníci PENNY mohou na Vánoce posílat osamělým senior?m medvědy

20. ?íjna 2017 / Nejchutnější ?eské tatarky a majonézy jsou z PENNY. Ocenění ?eská chu?ovka 2017 dostal i jejich pochoutkový salát nebo jable?ná š?áva

29. zá?í 2017 / V Šedivské ulici v Letohradu hlásí hotovo. V ?íjnu se otevírá PENNY

13. zá?í 2017 / Do televizí mí?í reklama, kterou Penny Marketu nato?il zákazník. Výsledek všechny p?ekvapil

29. srpna 2017 / Premiéra v ?eském retailu: Penny Market spustil hru pro mobilní telefony o atraktivní ceny

10. ?ervence 2017 / K?ivá zelenina a ovoce se vracejí do PENNY

19. ?ervna 2017 / Penny Market mění nabídku vína ve prospěch tuzemských producent? Valihrach, Tanzberg a další slavná vina?ství mí?í do maloobchodu

13. ?ervna 2017 / Penny Market znovu zvyšuje mzdy od 1. ?ervence 2017

26. května 2017 / Volba spot?ebitel? zná své vítěze, Penny Market uspěl se všemi svými nominacemi

26. května 2017 / Penny Market otev?el v Šumperku svou ji? druhou prodejnu

16. května 2017 / Jablonec se objeví na hlavních televizních stanicích. Penny Market spustí nový reklamní spot nato?ený s místními obyvateli

15. května 2017 / Penny Market spouští inovativní věrnostní program s kvalitními sklenicemi

10. května 2017 / Havlí?k?v Brod se objeví na hlavních televizních stanicích. Penny Market natá?í ve městě spot s místními obyvateli

Tiskové zprávy za rok 2016

20181212
篮球世界杯投注