NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/ S PENNY pro trvalé hodnoty

S PENNY pro trvalé hodnoty

Tvalé hodnoty

S PENNY pro trvalé hodnoty

Tvalé hodnoty

S PENNY pro trvalé hodnoty

Zeleně s PENNY

Zeleně s PENNY

V PENNY víme, ?e co je ?eské, to je dobré. Proto podporujeme ?eské farmá?e a lokální vyrobce potravin i nepotravinovych vyrobk?. V na?ich prodejnách rovně? se?enete neoby?ejné kousky, které se do prodeje bě?ně nedostanou.
Ka?dá prodejna ?et?í

Ka?dá prodejna ?et?í

Smyslem modernizace budov je vědomí odpovědnosti v??i ?ivotnímu prost?edí, které si spole?nost Penny Market plně uvědomuje. Spole?ně tak myslíme na budoucí generace.
S PENNY pomáháme

S PENNY pomáháme

Pomáhat ostatním je pro nás v PENNY p?irozené. A? u? se jedná o rozdávání radosti osamělym lidem nebo nap?íklad p?iná?ení rad a tip?, jak omezit plytvání potravinami. Sna?íme se dělat ka?dy den o kus lep?ím.
PENNY pro své zaměstnance

PENNY pro své zaměstnance

PENNY chce byt pro své zaměstnance zodpovědnym zaměstnavatelem, ktery je nenechá na holi?kách. Proto se stará nejen o jejich zdraví, ale i osobní ?ivot prost?ednictvím nabízenych benefit?.
20181212
篮球世界杯投注