NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/
Moje PENNY karta
/ Moje PENNY karta

 doplníme cover

 doplníme cover

PENNY KARTA

PENNY karta je náš věrnostní program, který p?ináší spoustu výhod pro naše věrné zákazníky. PENNY kartu si zalo?íte zdarma a budete moci nejen nakupovat své oblíbené produkty za ni?ší ceny, ale také vyu?ívat mnoho dalších výhod z našeho speciálního programu. Sta?í p?edlo?it kartu p?i placení ve Vašem PENNY. Je to jednoduché!

 

 

 

  • Nákupy za nízké ceny. Své oblíbené produkty po?ídíte za ni?ší ceny a ?asopis S PENNY u stolu dokonce jen za 1 K?.
  • Speciální věrnostní program Vám umo?ní ?erpat všechny nové nabízené výhody, které pro Vás neustále p?ipravujeme.
  • Soutě?e plné výher. S PENNY kartou Vás ?ekají i skvělé výhry, nap?íklad měsíc nákup? v našich prodejnách ZDARMA.
  • Novinky ze světa PENNY - o našich speciálních akcích  a aktuálních nabídkách budete vědět v?dy jako první a nic Vám neunikne!
  • Sleva na vybrané zájezdy PENNY dovolené

 

 

Získat PENNY kartu je opravdu snadné. Zde jsou dva zp?soby, jak na to:

1. Online registrace

V tomto p?ípadě sta?í vyplnit základní údaje a souhlas se zpracováním údaj?, a pak si jen vybrat, zda chcete svou kartu poslat poštou dom?, nebo nahrát do Vaší PENNY aplikace.

Zalo?te si svoji PENNY kartu:  DIGITÁLNÍ / KARTA POŠTOU

2. V prodejně PENNY

Novou kartu si m??ete zalo?it p?ímo ve Vaší prodejně PENNY - u pokladny odevzdáte vyplněný registra?ní formulá?, za který kartu ihned obdr?íte.

 

 

 

P?íznivce mobilních aplikací jistě potěší, ?e mohou mít PENNY kartu p?ímo v mobilu. Sta?í si zalo?it digitální kartu, potvrdit zaslaný ově?ovací kód a doplnit do aplikace verifika?ní kód, který Vám p?ijde prost?ednictvím SMS a díky němu? se Vám vygeneruje ?íslo Vaší nové digitální karty do PENNY aplikace. Tak neváhejte a stáhněte si naši aplikaci ZDARMA z App Store nebo Google Play. Více informací o aplikaci najdete zde

Nej?astěj?í dotazy

OBECNé

• Pro? p?i komunikaci s pennykarta@penny.cz pot?ebujete vědět registra?ní údaje?

Bez registra?ních údaj? (nap?. celé jméno, adresa, datum narození, pop?ípadě ?íslo PENNY karty) nejsme schopni identifikovat Vaší registraci v databázi a pomoci tak s ?ešením problému.

 

• V registra?ním formulá?i jsem zaškrtl/a zasílání reklam pomocí e-mailu, ale dote? mi ?ádná reklama nep?išla. Co mám dělat?

Pro zasílání reklam e-mailem bylo po registraci pot?eba potvrdit ově?ovací e-mail. Pokud Vám tento e-mail nep?išel nebo jste ho nepotvrdil/a, je mo?né si e-mail nechat zaslat znovu. P?ihlašte se k Vaší PENNY kartě na https://pennykarta.cz/moje-penny/ pomocí údaj? uvedených p?i registraci. Poté klikněte na pole nastavení souhlas? a zde souhlasím se zasíláním ne/personalizované reklamy e-mailem. Po odeslání Vám bude zaslán nový potvrzovací e-mail. Pokud Vám p?ihlášení nefunguje nebo Vám i p?es výše uvedené kroky reklama chodit neza?ala, napište nám své regitra?ní údaje na email pennykarta@penny.cz a my situaci prově?íme.

 

• Nemám e-mail, m??u se i tak registrovat a získat PENNY kartu?

Pokud opravdu nemáte email, PENNY KARTU Vám i tak rádi vydáme. Není však mo?né tak u?init on-line. Pro on-line registraci je nutné mít správně vyplněný e-mail. M??ete však na kterékoli prodejně vyu?ít papírového formulá?e, kde není t?eba e-mail vyplnit.

 

• Sbírám na PENNY kartu nějaké body?

Zatím na PENNY kartě body nesbíráte, s PENNY kartou máte celou ?adu jiných výhod – nap?íklad slevy na produkty ur?ené pouze pro dr?itele PENNY karty, letáky e-mailem, speciální nabídky pouze pro ?leny programu ?i exkluzivní informace. Do budoucna však p?ipravujeme pouze pro dr?itele karet další zajímavé benefity.

 

• Mám trvalé bydliště mimo ?R (nap?. Slovensko), mohu kartu získat?

Ano, o kartu m??ete po?ádat i s trvalým bydlištěm mimo ?R, PENNY karty z online registrací ale doru?ujeme pouze po ?R (adresa doru?ení musí být ?R).

 

• V registra?ním formulá?i jsem zaškrtl zasílání reklam pomocí SMS, te? mi p?išla od PENNY SMS s potvrzením. Co mám udělat?

Na došlou SMS sta?í odpovědět ANO - jen tak to jednoduše :). Jen upozorňujeme, ?e Vaše odpově? bude zpoplatněna podle Vašeho tarifu. Pokud neodpovíte ANO, Váš souhlas se zasíláním SMS se nepotvrdí a SMS Vám chodit nebudou.

 

• Do formulá?e jsem vyplnil telefonní ?íslo, ale nechci dostávat SMS. P?esto mi p?išla SMS s tím, jestli chci dostávat od PENNY novinky.

Formulá?e jsou strojově zpracovávané a tak se výjime?ně m??e stát, ?e dojde k omylu. Pokud na SMS neodpovíte, nedojde k potvrzení souhlasu a dále Vám ?ádné SMS chodit nebudou. Změnu preferencí zasílání novinek a leták? lze kdykoliv změnit také po p?ihlášení na stránce www.pennykarta.cz/moje-penny.

 

• Rád bych uplatnil svoje práva v souvislosti s ochranou osobních údaj?. Jak mohu postupovat?

Právě pro tyto p?ípady máme speciální stránku www.ochranadat.penny.cz, kde nabízíme komplexní p?ehled na toto téma. M??ete tam vyu?ít p?íle?itosti a vy?ádat si informace ohledně osobních údaj?, které o Vás zpracováváme a mo?nosti je opravit nebo zcela odstranit.

 

• Od kdy platí nová PENNY karta?

Vaše nová PENNY karta je platná hned, jakmile ji dostanete. A? u? si kartu vyzvednete p?ímo v prodejně, nebo Vám ji doru?íme poštou, p?ípadně se Vám zobrazí v mobilu, ihned ji m??ete pou?ít.

 

• Rád bych si upravil údaje ke své kartě, aby mi chodil emailem leták, jak na to?

Upravit své údaje m??ete jednoduše po p?ihlášení na pennykarta.cz/moje-penny, pomocí ?íslo karty, emailu a PS?. Pokud jste email nezadali, p?ípadně nepotvrdili, obnovte si ú?et pomocí tohoto odkazu. Pak je mo?né upravovat jak osobní údaje, tak i dané souhlasy (nap?. pro zasílání letáku emailem pot?ebujeme minimálně souhlas se zasíláním nepersonalizované emailové komunikace).     

• P?i registraci jsem zadal sv?j e-mail a ove?ovací e-mail také potvrdil. Stále mi ale nechodí letáky ani novinky, jak to?

V takovém p?ípadě si ově?te, ?e jste kartu pou?ili alespoň jednou p?i nákupu, pak by ji? mělo vše fungovat.

PLASTOVá KARTA

• Po?ádal/a jsem si on-line o zaslání nové PENNY karty poštou a ještě mi nic nep?išlo, co s tím?

Doru?ení zásilky m??e trvat a? t?i týdny, ve výjime?ných p?ípadech i měsíc. Vy?kejte tedy prosím a pokud Vám do této doby nic nep?ijde, pošlete nám prosím jméno a adresu, kterou jste uvedl/a p?i registraci na email pennykarta@penny.cz a my situaci prově?íme.

 

• Jsem si jistý, ?e jsem v papírovém formulá?i vyplnil e-mail i PS?, ale nejde mi se p?ihlásit.

Zpracování formulá?? trvá 3 a? 4 týdny. Je tedy mo?né, ?e Váš papírový formulá? ještě nebyl zpracován. P?ípadně je mo?né, ?e p?i digitalizaci formulá?e došlo k chybnému na?tení některého znaku. Proto Vám p?ihlášení nefunguje. Napište nám na email pennykarta@penny.cz Vaše registra?ní údaje a my situaci prově?íme.

 

• Na prodejně mi ?ekli, ?e mi novou kartu nemohou vydat, p?ípadně, ?e nemají registra?ní formulá?e a o kartu si mám za?ádat online.

Registrace je mo?ná jak na prodejně, tak i online. Pokud Vám nevyhovuje registrace online a chcete novou PENNY kartu získat p?ímo na prodejně, doporu?ujeme v takovém p?ípadě navštívit jinou prodejnu PENNY nebo několik dní po?kat, ne? bude opět zásoba karet a formulá?? na Vaší prodejně. Děkujeme za Vaši trpělivost.

 

• Po p?ihlášení vidím v mých údajích p?eklepy nebo nesmyslné údaje.

Za to se omlouváme. P?i digitalizaci papírového formulá?e se m??e stát, ?e některé znaky jsou špatně na?teny. Prosím upravte své údaje na stránce www.pennykarta.cz/moje-penny/, pro p?íští p?ihlášení u? bude vše v po?ádku.

 

• Mám víc plastových PENNY karet, co s tím?

Zvolte si prosím jen jednu z nich, kterou budete opravdu pou?ívat. S touto PENNY kartou se p?ihlaste on-line, zkontrolujte údaje uvedené u PENNY karty (p?ípadně je změňte) a pou?ívejte pouze tuto jednu PENNY kartu. Ostatní PENNY karty, pokud nebudou delší dobu pou?ívány, budeme z databáze postupně mazat.

 

• Máme v rodině víc PENNY karet a nevím, která je na moje jméno.

Zkuste se k PENNY kartě p?ihlásit na stránce www.pennykarta.cz/moje-penny/ pomocí údaj? zadaných p?i registraci. Pokud to nelze, zkuste to u další PENNY karty. Jen tak m??ete sám/a ově?it, která PENNY karta je Vaše. Bohu?el ani na po?ádání Vám nem??eme sdělit komu PENNY karta pat?í, porušili bychom tak zákon o ochraně osobních údaj?. M??eme Vám sdělit pouze informace k Vaší PENNY kartě a to na emailu pennykarta@penny.cz. Uve?te však Vaše celé jméno, p?íjmení a dotaz nám zašlete z e-mailu, který jste uvedl/a p?i online registraci k PENNY kartě.

 

• Ztratil/a jsem PENNY kartu. Jak získám novou?

Napište nám na pennykarta@penny.cz Vaše registra?ní údaje (pokud jste si zaznamenal/a i ?íslo ztracené PENNY karty, tak i toto). Vaši registraci zneplatníme spolu se ztracenou kartou. Poté si m??ete z?ídit novou PENNY kartu na www.pennykarta.cz/moje-penny/registrace/ nebo pomocí registra?ního formulá?e na nejbli?ší prodejně. Vaši starou PENNY kartu po ?ase sma?eme z databáze.

DIGITáLNí KARTA

• Chtěl/a jsem si zaregistrovat digitální PENNY kartu, po vyplnění registra?ních údaj? mi p?išel první ově?ovací email, po potvrzení druhý email s verifika?ním kódem, ale tento kód mi nejde zadat do aplikace, co s tím?

M??e se stát, ?e z nějakého technického d?vodu Vám kód nejde zadat. Pokud se tak stane, prosím zkuste kód vlo?it znovu za pár minut. Je mo?né, ?e nebylo dostate?né internetové p?ipojení. Pokud kód vlo?íte neúspěšně 5x za sebou, další pokus m??ete zopakovat a? za 6 hodin. Jestli?e kód stále nejde zadat, je pot?eba se znovu zaregistrovat. Nová registrace je mo?ná po uplynutí 24 hodin od posledního vlo?ení kódu. Vy?kejte tedy 24 hodin a poté se zkuste znovu zaregistrovat. Pokud by i tak problém p?etrvával, prosím kontaktujte nás na email pennykarta@penny.cz.

 

• Registroval jsem si PENNY kartu on-line, ale nep?išel mi do emailu ově?ovací kód nebo mi ově?ovací kód nefunguje.

M??e se stát, ?e z nějakého technického d?vodu Vám kód opravdu nedorazí nebo nefunguje správně. Pokud registrace nebyla proklikem na ově?ovací kód potvrzena, je automaticky po ur?ité době deaktivována. Vy?kejte tedy 24h a poté se prosím registrujte znovu. Pokud Vám stránky hlásí, ?e se nelze registrovat, proto?e ji? registrace s těmito údaji existuje nebo se Vám zobrazí jiná chyba, prosím kontaktujte nás s Vašimi registra?nímu údaji na e-mail pennykarta@penny.cz a my situaci prově?íme.

 

• Mohu mít digitální (v mobilní aplikaci PENNY) i plastovou PENNY kartu se stejným ?íslem?

Je nám líto, ale tato varianta zatím není mo?ná. M??ete mít bu? plastovou nebo digitální kartu. Není mo?né mít plastovou PENNY kartu a elektronickou se stejným ?íslem. ?ešení ji? p?ipravujeme a p?edstavíme vám ho co nejd?íve.

Digitální PENNY kartu v naší aplikaci PENNY (více informací o aplikaci najdete zde) lze z?ídit jediným zp?sobem – a to novou online registrací na webu www.pennykarta.cz, kdy si v prvním kroku zvolíte typ karty „Digitální karta“. Po potvrzení prvního ově?ovací emailu vám p?ijde druhý email s kódem (tzv. verifika?ním), který je pot?eba zadat do aplikace PENNY, ?ím? se Vám digitální karta do aplikace nahraje a je okam?itě aktivní.

 

• Mám nový telefon, kdy? jsem si stáhl/a aplikaci PENNY a vlo?ila kód z e-mailu z p?vodní registrace, moje Digitální karta se tam nenahrála. Co te??

V sou?asné době je Digitální karta navázána na danou aplikaci ve Vašem mobilu a p?i p?echodu na nový mobil, ?i p?i restartu do továrního nastavení, je bohu?el digitální karta ztracená. V tom p?ípadě je nutné zrušit starou registraci a udělat registraci novou, na?e? Vám p?ijde nový kód. Napište nám Vaše registra?ní údaje na pennykarta@penny.cz a my to za?ídíme.

20181212
篮球世界杯投注