NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/
Moje PENNY karta
/ PENNY aplikace

PENNY aplikace

PENNY aplikace

 

Získejte p?ehled o všech aktuálních novinkách v PENNY! Sta?í aplikaci otev?ít a najít, co právě pot?ebujete:

  • svoji digitální PENNY kartu
  • p?ehlednou mapu prodejen PENNY
  • speciální nabídky produkt?
  • aktuální ak?ní letáky a katalogy
  • jednoduchý nákupní seznam 
  • novinky, promo akce a d?le?ité informace 

 

 

PENNY aplikaci si nainstalujete během chvilky a její pou?ívání je vysoce návykové! Mějte p?ehled o všem, co se děje v PENNY, a jednoduše si stáhněte ZDARMA nejnovější verzi 3.0 na App Store nebo Google Play.

CO NAJDETE V APLIKACI?

Podívejte se na to nejzajímavější z aktuální ak?ní nabídky a projděte si výběr novinek, aktualit a spoustu dalšího.

 

Projděte si kompletní p?ehled zlevněných produkt? z aktuální nabídky leták? nebo katalog? a p?idejte si je do nákupního seznamu. Leták najdete v aplikaci v?dy 2 dny p?ed za?átkem jeho platnosti. 

 

P?idejte si Vámi vybrané produkty (nebo své vlastní) do nákupního seznamu. Pro lepší p?ehled p?i nakupování v PENNY si je m??ete v aplikaci odškrtnout po vlo?ení do košíku.

 

Najděte si prodejnu ve své blízkosti díky naší p?ehledné mapě. Sta?í zadat ulici, město nebo PS?.

 

Na?těte si svou digitální PENNY kartu pomocí verifika?ního kódu. Poté ji sta?í ukázat u pokladny a vyu?ívat veškeré výhody pro dr?itele karty.

 

Ještě nemáte svoji PENNY kartu? Zalo?íte si ji během chvilky a digitální kartu si m??ete ihned nahrát do aplikace. Pro registra?ní formulá? klikněte zde

 

 

Nej?astěj?í dotazy

Na Google Play nem??u aplikaci najít, p?ípadně to není ?eská verze aplikace.

Pokud nemáte ?eskou verzi Google Play, je mo?né, ?e se Vám nabídne aplikace v jiném jazyce. Proto doporu?ujeme navštívit ?eský Google Play na této adrese. Pokud si stáhnete jinou verzi aplikace, je mo?nost si změnit jazyk – v „nastavení“ aplikace je volba „Výběr země“, ta pak p?evede aplikaci do té ?eské (týká se to i nabídky, leták?, seznam? prodejen apod.).

Jaké najdu v aplikaci akce ?i letáky?

V aplikaci najdete výběr toho nejzajímavějšího z naší ak?ní nabídky a také všechny aktuálně platné letáky (nap?. i katalogy s prodlou?enou platností). Letáky najdete v aplikaci v?dy 2 dny p?ed za?átkem jeho platnosti.

Ji? mám aplikaci a chtěl/a jsem si zaregistrovat digitální PENNY kartu, po vyplnění registra?ních údaj? mi p?i?el první ově?ovací e-mail, po potvrzení druhy e-mail, s verifika?ním kódem, ale tento kód mi nejde zadat do aplikace. Co s tím?

M??e se stát, ?e z nějakého technického d?vodu Vám kód nejde zadat. Pokud se tak stane, prosím zkuste kód vlo?it znovu za pár minut. Je mo?né, ?e nebylo dostate?né internetové p?ipojení. Pokud kód vlo?íte neúspěšně 5x za sebou, další pokus m??ete zopakovat a? za 6 hodin. Jestli?e kód stále nejde zadat, je pot?eba se znovu zaregistrovat. Nová registrace je mo?ná po uplynutí 24 hodin od posledního vlo?ení kódu. Vy?kejte tedy 24 hodin a poté se zkuste znovu zaregistrovat. Pokud by i tak problém p?etrvával, prosím kontaktujte nás na e-mail pennykarta@penny.cz s Vašimi registra?ními údaji.

Mám novy telefon, kdy? jsem si stáhl/a aplikaci PENNY a vlo?ila kód z e-mailu z p?vodní registrace, moje Digitální karta se tam nenahrála. Co te??

V sou?asné době je Digitální karta navázána na danou aplikaci ve vašem mobilu, p?i p?echodu na nový mobil, ?i p?i restartu do továrního nastavení, je bohu?el digitální karta ztracená. V tom p?ípadě je nutné zrušit starou registraci a udělat registraci novou, na?e? Vám p?ijde nový kód. Napište nám Vaše registra?ní údaje na pennykarta@penny.cz a my to za?ídíme.

Mám digitální kartu v mobilu, ale chtěl bych mít je?tě jednu klasickou, plastovou, je to mo?né?

Bohu?el není. Ka?dý ?len věrnostního programu m??e mít pouze jednu kartu – bu? digitální, nebo plastovou.

20181212
篮球世界杯投注