NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/
PENNY koutek
/ Konec plytvání

SPOLE?Ně PROTI PLYTVáNí

SPOLE?Ně PROTI PLYTVáNí

Zpracování

Zpracujte maximum

Vhodnym zpracováním potravin m??eme snadno p?edejít jejich plytvání. Inspirujte se na?imi tipy, jak zu?itkovat i dosud nezu?itkovatelné.
Skladování

Efektivní skladování

Správné skladování potravin m??e prodlou?it jejich ?ivotnost. Udělejte si po?ádek jak v lednici, tak ve spí?i a za?něte vyhazovat méně.
Skladování

Potraviny v domácnosti

Ka?dá potravina má své specifické pot?eby, které je pot?eba respektovat. Zjistěte, jak správně vybírat a uchovávat jednotlivé suroviny, aby vám vydr?ely déle kvalitní a ?erstvé.
20181212
篮球世界杯投注