NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Lednice v pozoru

Lednice v pozoru

Lednice v pozoru

P?ijdete dom? z nákupu, jídlo bezhlavě ulo?íte do lednice, kam se zrovna vejde a hotovo? Pak mo?ná pat?íte mezi ty, kte?í ho za pár dn? polovinu vyhodí. Poradíme vám, jak lednici správně uspo?ádat. Nejen ?e budete mít větší p?ehled, ale díky správnému uskladnění vám některé potraviny i déle vydr?í.

Jedna lednice, více teplot

• Lednice by měla být ideálně nastavena na teplotu 5 - 6 °C. To však neznamená, ?e je tato teplota ve všech jejích ?ástech.

• Nejchladněji (cca 2 °C) je ve spodní ?ásti chladni?ky, v polici nad zásuvkami na ovoce a zeleninu. V těchto místech je vhodné uchovávat ?erstvé maso a ryby.

• Naopak v horním pat?e lednice je teplota vyšší (zhruba 8 °C). Ideální prost?edí pro uchovávání hotových pokrm? a potravin s ozna?ením „po otev?ení uchovejte v chladu“.

• V?bec nejteplejším místem chladni?ky jsou police ve dve?ích. Zde se teplota pohybuje mezi 10 a 15 °C. Sem tedy umis?uje produkty, kterým sta?í mírné chlazení – dresinky, konzervy, máslo.

Jedna lednice, více teplot

Jedna lednice, více teplot

Jedna lednice, více teplot

• Lednice by měla být ideálně nastavena na teplotu 5 - 6 °C. To však neznamená, ?e je tato teplota ve všech jejích ?ástech.

• Nejchladněji (cca 2 °C) je ve spodní ?ásti chladni?ky, v polici nad zásuvkami na ovoce a zeleninu. V těchto místech je vhodné uchovávat ?erstvé maso a ryby.

• Naopak v horním pat?e lednice je teplota vyšší (zhruba 8 °C). Ideální prost?edí pro uchovávání hotových pokrm? a potravin s ozna?ením „po otev?ení uchovejte v chladu“.

• V?bec nejteplejším místem chladni?ky jsou police ve dve?ích. Zde se teplota pohybuje mezi 10 a 15 °C. Sem tedy umis?uje produkty, kterým sta?í mírné chlazení – dresinky, konzervy, máslo.

Jedna lednice, více teplot

Co kam v lednici pat?í

Zelenina a ovoce do zásuvek

Šuplí?ky pat?í ovoci a zelenině. Zásuvky toti? uchovávají ideální vlhkost. P?ed vlo?ením do lednice jednotlivé kousky neomývejte, za?aly by se kazit rychleji.

 

Maso a ryby do zimy

Poli?ka těsně nad zásuvkami pat?í masu a rybám. Je v ní toti? nejni?ší teplota.

 

Šunka a salámy do st?edu

V prost?ední ?ást lednice uchovávejte šunku, salámy a uzeniny. Šunku a salámy, které jsou jen v papí?e, je p?ed uskladněním vhodné zabalit do potravinové fólie. 

 

Mlé?né výrobky jsou TOP

Do nejvyššího patra umístěte sýry a mlé?né výrobky. Ty by toti? měly být co nejdále od masa. Vejít by se sem měly i hotové pokrmy, které jste hned nesnědli. Do nejvyšší police umístěte také vají?ka, ta by měla být v co největším chladu. 

 

Co do dve?í?

Spodní patro dve?í je ur?eno lahvím, nad ně m??eme umístit plechovky.
Další poli?ka je vhodná pro skladování másla a margarínu.

 

Co kam v lednici pat?í

Co kam v lednici pat?í

Co kam v lednici pat?í

Zelenina a ovoce do zásuvek

Šuplí?ky pat?í ovoci a zelenině. Zásuvky toti? uchovávají ideální vlhkost. P?ed vlo?ením do lednice jednotlivé kousky neomývejte, za?aly by se kazit rychleji.

 

Maso a ryby do zimy

Poli?ka těsně nad zásuvkami pat?í masu a rybám. Je v ní toti? nejni?ší teplota.

 

Šunka a salámy do st?edu

V prost?ední ?ást lednice uchovávejte šunku, salámy a uzeniny. Šunku a salámy, které jsou jen v papí?e, je p?ed uskladněním vhodné zabalit do potravinové fólie. 

 

Mlé?né výrobky jsou TOP

Do nejvyššího patra umístěte sýry a mlé?né výrobky. Ty by toti? měly být co nejdále od masa. Vejít by se sem měly i hotové pokrmy, které jste hned nesnědli. Do nejvyšší police umístěte také vají?ka, ta by měla být v co největším chladu. 

 

Co do dve?í?

Spodní patro dve?í je ur?eno lahvím, nad ně m??eme umístit plechovky.
Další poli?ka je vhodná pro skladování másla a margarínu.

 

Co kam v lednici pat?í

Co do lednice nepat?í

Lednice není vhodná pro všechny potraviny, některým toti? zbyte?ně ubírá na chuti nebo prospěšných látkách. Do lednice neumis?ujte:

 

Banány – v lednici rychleji z?ernají a p?ijdou o svou sladkou chu?. Raj?ata – p?icházejí o chu? a jsou mou?nější. Meloun – chlad ho p?ipravuje o prospěšné antioxidanty. Brambory – chlad rozkládá škrob a brambory pak mají nep?íjemně sladkou chu?. Cibule a ?esnek – kv?li vlhkosti rychleji měknou a hnijí. Med – v chladu rychleji tuhne a cukernatí. Oleje – v chladu zbyte?ně tuhnou a kalí se. 

20181212
篮球世界杯投注