NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dejte potraviny k ledu

Dejte potraviny k ledu

Dejte potraviny k ledu

Mra?ení je jedním ze zp?sob?, jak uchovat potraviny co nejdéle. Navíc si díky němu m??ete dop?át sezonní suroviny po celý rok. P?i zamrazování je však d?le?ité myslet na několik zásad. P?ipravili jsme pro vás p?ehled, abyste věděli, jak na to.

P?ed samotnym zamrazením

  1. Ujistěte se, ?e potraviny, které se chystáte zamrazit, jsou kvalitní a ?erstvé.
  2. Jednotlivé potraviny umis?ujte do samostatných box? nebo sá?k?, aby nep?ijímaly okolní chutě a v?ně.
  3. Ka?dý box ?i sá?ek opat?ete štítkem s názvem produktu a datem zamrazení.
  4. Ze sá?k? vytla?te všechen p?ebyte?ný vzduch. 
  5. Ujistěte se, ?e má váš mrazák správnou teplotu, pro dlouhodobé zamrazování je ideální – 18 °C.
  6. Potraviny p?ed mrazením nesolte ani jinak neko?eňte.
  7. Pokud mrazíte maso, vlo?te mezi jednotlivé plátky fólii, aby k sobě nep?imrzly.
  8. P?ed zmra?ením upravte potraviny tak, jako byste je rovnou spot?ebovali. P?. mrkev p?edkrájejte na kole?ka.
  9. Nikdy do mrazáku neumis?ujte horké potraviny, v?dy by měly mít pokojovou teplotu.

Jak správně zamrazit jednotlivé druhy potravin

Maso

Maso je potravinou vhodnou k zamrazování. Lepší je v mrazáku skladovat to libové, tu?né ?ásti m??ete p?ed zamrazením od?ezat. Maso po rozmra?ení urychleně zpracujte a nikdy ho nezamrazujte znovu. Maso v mrazáku vydr?í a? jeden rok.

 

Ovoce a zelenina

Zamrazování ovoce a zeleniny je velmi populární. Díky mrazáku si m??eme dop?át sezonní plody po celý rok. Ke zmrazování jsou vhodné všechny druhy ovoce a zeleniny kromě těch, které obsahují vysoký podíl vody, tedy okurky, raj?ata nebo hlávkový salát. Jednou rozmrazené ovoce ?i zeleninu u? není dobré znovu zamrazovat, proto je lepší ji uchovávat po menších ?ástech a v?dy rozmrazit p?esně tolik, kolik zrovna pot?ebujeme.

Jak správně zamrazit jednotlivé druhy potravin

Jak správně zamrazit jednotlivé druhy potravin

Jak správně zamrazit jednotlivé druhy potravin

Maso

Maso je potravinou vhodnou k zamrazování. Lepší je v mrazáku skladovat to libové, tu?né ?ásti m??ete p?ed zamrazením od?ezat. Maso po rozmra?ení urychleně zpracujte a nikdy ho nezamrazujte znovu. Maso v mrazáku vydr?í a? jeden rok.

 

Ovoce a zelenina

Zamrazování ovoce a zeleniny je velmi populární. Díky mrazáku si m??eme dop?át sezonní plody po celý rok. Ke zmrazování jsou vhodné všechny druhy ovoce a zeleniny kromě těch, které obsahují vysoký podíl vody, tedy okurky, raj?ata nebo hlávkový salát. Jednou rozmrazené ovoce ?i zeleninu u? není dobré znovu zamrazovat, proto je lepší ji uchovávat po menších ?ástech a v?dy rozmrazit p?esně tolik, kolik zrovna pot?ebujeme.

Jak správně zamrazit jednotlivé druhy potravin

Houby

I houby jsou vhodnou surovinou pro zamrazování. Jen je pot?eba je p?ed uskladněním tzv. blanšírovat – jedná se o krátké pova?ení hub v osolené vodě, ?ím? je zbavíme všech ne?ádoucích látek. Ve velkém hrnci va?íme houby asi 5 minut, následně je necháme okapat, vychladnout a naporcované umístíme do mrazicích sá?k?. Samoz?ejmostí je, ?e skladujeme pouze houby zdravé, ne?ervivé a ?ádně o?ištěné. 

 

Bylinky

I bylinky m??eme zamrazit. Sta?í je omýt, nasekat, vsypat do tvo?ítka na led, zalít vodou a vlo?it do mrazáku. Zmrzlé kostky následně p?esypte do sá?k? a máte hotovo. Stejným zp?sobem m??ete uchovávat t?eba i vývar. 

 

Jak správně zamrazit jednotlivé druhy potravin

Houby

I houby jsou vhodnou surovinou pro zamrazování. Jen je pot?eba je p?ed uskladněním tzv. blanšírovat – jedná se o krátké pova?ení hub v osolené vodě, ?ím? je zbavíme všech ne?ádoucích látek. Ve velkém hrnci va?íme houby asi 5 minut, následně je necháme okapat, vychladnout a naporcované umístíme do mrazicích sá?k?. Samoz?ejmostí je, ?e skladujeme pouze houby zdravé, ne?ervivé a ?ádně o?ištěné. 

 

Bylinky

I bylinky m??eme zamrazit. Sta?í je omýt, nasekat, vsypat do tvo?ítka na led, zalít vodou a vlo?it do mrazáku. Zmrzlé kostky následně p?esypte do sá?k? a máte hotovo. Stejným zp?sobem m??ete uchovávat t?eba i vývar. 

 

Jak správně zamrazit jednotlivé druhy potravin

Co do mrazáku nepat?í

Existuje ?ada potravin, které do mrazáku nepat?í:

Mléko a mlé?né výrobky, vejce, brambory, zelenina s vysokým obsahem vody, ko?eněná jídla, párky, majonéza, šumivé nápoje, tuk, uzené maso a šunka.

 

20181212
篮球世界杯投注