NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

U? ?ádné banány v ko?i

U? ?ádné banány v ko?i

U? ?ádné banány v koši

Konzumace banán? je pro naše tělo prospěšná. Toto exotické ovoce v sobě obsahuje vitaminy skupiny C, B, vitamín A a minerály jako nap?. ho??ík, vápník, fosfor a draslík. P?sobí tak blahodárně na mozek a nervovou i svalovou soustavu. Nezapomínejte věnovat pozornost výběru jednotlivých plod? a jejich správnému uskladnění, aby vám vydr?ely kvalitní a ?erstvé.

Jaky banán vybrat

Postupným zráním mění banány své vý?ivové vlastnosti. ?ím je banán zralejší, tím je sladší, nebo? obsahuje vyšší mno?ství jednoduchých cukr?. Nahnědlé banány v sobě ale zároveň obsahují více antioxidant?. Naopak zelené banány jsou bohatší na draslík, ten pomáhá regulaci nálady a prospívá našemu srdci. Díky ni?šímu mno?ství cukru jsou zelené banány také méně kalorické.

 

Jaká barva je pro vás vhodná

• Zelené banány – ještě nejsou zralé. Ideální volba, pokud pot?ebujete banány nakoupit dop?edu a uskladnit.

• ?luté banány – ?lutá barva slupky zna?í zralé plody. ?ím je barva sytější a jasnější, tím jsou plody zralejší. Tyto banány vám doma ještě pár dní vydr?í.

• Banány s hnědými te?kami – jsou nejsladší. ?ím větší te?ky jsou, tím sladší banán bude. Tyto banány nejsou vhodné ke skladování, ale k okam?ité spot?ebě.

• Našedlé banány – plod?m s našedlou slupkou se vyhněte. Šedá barva zna?í, ?e banán prošel prost?edím s nízkou teplotou pod 10 °C.

Jak skladovat raj?ata

Jaká barva je pro vás vhodná

Jaká barva je pro vás vhodná

• Zelené banány – ještě nejsou zralé. Ideální volba, pokud pot?ebujete banány nakoupit dop?edu a uskladnit.

• ?luté banány – ?lutá barva slupky zna?í zralé plody. ?ím je barva sytější a jasnější, tím jsou plody zralejší. Tyto banány vám doma ještě pár dní vydr?í.

• Banány s hnědými te?kami – jsou nejsladší. ?ím větší te?ky jsou, tím sladší banán bude. Tyto banány nejsou vhodné ke skladování, ale k okam?ité spot?ebě.

• Našedlé banány – plod?m s našedlou slupkou se vyhněte. Šedá barva zna?í, ?e banán prošel prost?edím s nízkou teplotou pod 10 °C.

Jak skladovat raj?ata

Jak banány skladovat

• Banány pat?í mezi exotické ovoce – neskladujte je v lednici, ale p?i pokojové teplotě. Nízké teploty berou banán?m chu?.

• Banány vám vydr?í déle, pokud trs rozdělíte na jednotlivé plody.

• ?ivotnost banán? rovně? prodlou?íte, pokud jejich stopky obalíte do potravinové fólie.

• Banány skladujte na vzduchu v košíku nebo v misce.

• Vyvarujte se vlhkým míst?m a míst?m, kam svítí slunce.

Upe?te, nalo?te nebo usu?te!

Jak banány skladovat

Jak banány skladovat

• Banány pat?í mezi exotické ovoce – neskladujte je v lednici, ale p?i pokojové teplotě. Nízké teploty berou banán?m chu?.

• Banány vám vydr?í déle, pokud trs rozdělíte na jednotlivé plody.

• ?ivotnost banán? rovně? prodlou?íte, pokud jejich stopky obalíte do potravinové fólie.

• Banány skladujte na vzduchu v košíku nebo v misce.

• Vyvarujte se vlhkým míst?m a míst?m, kam svítí slunce.

Upe?te, nalo?te nebo usu?te!

Co s p?ezrálymi banány

Někdy se stane, ?e banány nestihnete zkonzumovat a p?ezrají. I p?ezrálé banány se však dají v kuchyni skvěle vyu?ít.

Inspirujte se recepty Martina Škody zde.

Ná? tip: Domácí banánové chipsy

Upe?te, nalo?te nebo usu?te!

• Objevily se na banánech hnědé te?ky d?íve, ne? jste ?ekali? Jestli vám velmi zralé banány nechutnají, m??ete je vyu?ít na p?ípravu domácích banánových chips?.

• Banány nakrájejte na cca 0,3 cm silná kole?ka.

• Banánová kole?ka namo?te do vody s citronovou š?ávou – p?idáte jim na chuti a navíc vám neza?nou hnědnout.

• Naskládejte banány p?ímo na rošt z trouby, díky němu se k chips?m dostane teplý vzduch ze všech stran a sušení bude rychlejší. P?ípadně m??ete kole?ka naskládat i na plech vylo?ený pe?icím papírem, pak ale po?ítejte s delší dobou sušení.

• Rošt vlo?te do trouby p?edeh?áté na 30 – 40 °C, umístěte pod něj plech pro zachycování odpa?ující se tekutiny. Po hodině sušení zvyšte teplotu na 60 – 70 °C.

• Banány sušte cca 3 hodiny a v polovině sušení je obra?te.

• Chipsy nechte vychladnout na m?í?ce, svou k?upavost získají a? po vychladnutí na pokojovou teplotu.

• Chipsy uskladněte v uzavíratelné skleněné nebo plastové dóze. Vydr?í vám i několik měsíc?.

Ná? tip: Domácí banánové chipsy

Ná? tip: Domácí banánové chipsy

Upe?te, nalo?te nebo usu?te!

• Objevily se na banánech hnědé te?ky d?íve, ne? jste ?ekali? Jestli vám velmi zralé banány nechutnají, m??ete je vyu?ít na p?ípravu domácích banánových chips?.

• Banány nakrájejte na cca 0,3 cm silná kole?ka.

• Banánová kole?ka namo?te do vody s citronovou š?ávou – p?idáte jim na chuti a navíc vám neza?nou hnědnout.

• Naskládejte banány p?ímo na rošt z trouby, díky němu se k chips?m dostane teplý vzduch ze všech stran a sušení bude rychlejší. P?ípadně m??ete kole?ka naskládat i na plech vylo?ený pe?icím papírem, pak ale po?ítejte s delší dobou sušení.

• Rošt vlo?te do trouby p?edeh?áté na 30 – 40 °C, umístěte pod něj plech pro zachycování odpa?ující se tekutiny. Po hodině sušení zvyšte teplotu na 60 – 70 °C.

• Banány sušte cca 3 hodiny a v polovině sušení je obra?te.

• Chipsy nechte vychladnout na m?í?ce, svou k?upavost získají a? po vychladnutí na pokojovou teplotu.

• Chipsy uskladněte v uzavíratelné skleněné nebo plastové dóze. Vydr?í vám i několik měsíc?.

Recept Martina Škody: ?okoládový banánový chlebí?ek

A jestli vám zbyly ještě nějaké banány navíc, vyzkoušejte Martin?v inspirativní recept. Celý recept zde

20181212
篮球世界杯投注