NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Zpracujte maximum

Vhodnym zpracováním potravin m??eme snadno p?edejít jejich plytvání. Inspirujte se na?imi tipy, jak zu?itkovat i dosud nezu?itkovatelné.

Celé ku?e

Jak zpracovat celé ku?e

Kdy? koupíte celé ku?e, máte dvě mo?nosti, jak s ním nalo?it. Nej?astěj?í úpravou je jeho upe?ení vcelku. Ku?e v?ak...

Cely ?lánek
Celé ku?e Celé ku?e

Jak zpracovat celé ku?e

Kdy? koupíte celé ku?e, máte dvě mo?nosti, jak s ním nalo?it. Nej?astěj?í úpravou je jeho upe?ení vcelku. Ku?e v?ak...

Flambované banány

Staré pe?ivo nepat?í do ko?e

Pe?ivo se v na?ich domácnostech bohu?el vyhazuje velmi ?asto a to úplně zbyte?ně. Sta?í vědět, jak pe?ivo správně nakoupit...

Cely ?lánek
Flambované banány Flambované banány

Staré pe?ivo nepat?í do ko?e

Pe?ivo se v na?ich domácnostech bohu?el vyhazuje velmi ?asto a to úplně zbyte?ně. Sta?í vědět, jak pe?ivo správně nakoupit...

Flambované banány

Jak potravinám zajistit dlouhou ?ivotnost

Je mnoho zp?sob?, jak potravinám zajistit del?í ?ivotnost. Vedle zamrazování, které jsme vám ji? detailně...

Cely ?lánek
Flambované banány Flambované banány

Jak potravinám zajistit dlouhou ?ivotnost

Je mnoho zp?sob?, jak potravinám zajistit del?í ?ivotnost. Vedle zamrazování, které jsme vám ji? detailně...

Flambované banány

Polo?te je na zádí?ka a budou chutnat

Brokolice, květák nebo r??i?ková kapusta. Někte?í tuto zeleninu milují, jiní ji nem??ou ani cítit. Existuje v?ak zp?sob...

Cely ?lánek
Flambované banány Flambované banány

Polo?te je na zádí?ka a budou chutnat

Brokolice, květák nebo r??i?ková kapusta. Někte?í tuto zeleninu milují, jiní ji nem??ou ani cítit. Existuje v?ak zp?sob...

Flambované banány

Jak ze zeleniny zu?itkovat co nejvíce

P?i zpracování zeleniny vzniká mnoho od?ezk?, které jsme bě?ně zvyklí vyhodit. Ale i zdánlivě nevyu?itelné zbytky...

Cely ?lánek
Flambované banány Flambované banány

Jak ze zeleniny zu?itkovat co nejvíce

P?i zpracování zeleniny vzniká mnoho od?ezk?, které jsme bě?ně zvyklí vyhodit. Ale i zdánlivě nevyu?itelné zbytky...

maso a koreni

Jak se p?ipravit na grilova?ku

Martin ?koda radí, jak se p?ipravit na po?ádnou grilova?ku

Cely ?lánek
maso a koreni maso a koreni

Jak se p?ipravit na grilova?ku

Martin ?koda radí, jak se p?ipravit na po?ádnou grilova?ku

maso a koreni

Jak na domácí su?ená raj?ata

Tentokrát vám proto chci doporu?it recept na prvot?ídní domácí su?ená raj?ata.

Cely ?lánek
maso a koreni maso a koreni

Jak na domácí su?ená raj?ata

Tentokrát vám proto chci doporu?it recept na prvot?ídní domácí su?ená raj?ata.

20181212
篮球世界杯投注