NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Pe?ivo

Pe?ivo

Staré pe?ivo nepat?í do koše

Pe?ivo se v našich domácnostech bohu?el vyhazuje velmi ?asto a to úplně zbyte?ně. Sta?í vědět, jak pe?ivo správně nakoupit, skladovat a p?ípadně, jak ho zpracovat, kdy? u? není vhodné k p?ímé spot?ebě.

Jak správně nakoupit pe?ivo

Pe?ivo je potravina ur?ená k p?ímé spot?ebě nikoli k dlouhodobému skladování, proto je vhodnější nakupovat pe?ivo v menším mno?ství a ?astěji ne? se jím p?edzásobovat. Obecně platí, ?e rohlíky a housky z bílé pšeni?né mouky tvrdnou rychleji ne? pe?ivo, kde p?eva?uje ?itná mouka. Housky a rohlíky je tedy opravdu vhodné sníst za?erstva, zatímco chléb nám doma pár dn? vydr?í. Kupujte raději chléb v celku ne? krájený, vydr?í vám déle měkký.

 

Jak správně skladovat pe?ivo

Housky a rohlíky je opravdu nejlepší zkonzumovat co nejd?íve po nákupu, ale chléb m??eme bez problému jíst i několik dní. Ideální teplota pro jeho skladování se pohybuje mezi 20 a 25 °C. Doporu?ujeme chléb zabalit do ?isté utěrky nebo plátýnka, aby mohl dýchat. 

Skladování pe?iva v igelitovém sá?ku není optimálním ?ešením, pokud u? sáhnete po pytlíku, tak po tom papírovém. V mikrotenovém sá?ku pe?ivo sice pomaleji tvrdne, ale rychleji tzv. gumovatí. K dostání jsou i bavlněné sá?ky, které jsou pro uchovávání pe?iva vhodné.

Zpracování ku?ete

Jak správně nakoupit pe?ivo

Pe?ivo je potravina ur?ená k p?ímé spot?ebě nikoli k dlouhodobému skladování, proto je vhodnější nakupovat pe?ivo v menším mno?ství a ?astěji ne? se jím p?edzásobovat. Obecně platí, ?e rohlíky a housky z bílé pšeni?né mouky tvrdnou rychleji ne? pe?ivo, kde p?eva?uje ?itná mouka. Housky a rohlíky je tedy opravdu vhodné sníst za?erstva, zatímco chléb nám doma pár dn? vydr?í. Kupujte raději chléb v celku ne? krájený, vydr?í vám déle měkký.

 

Jak správně skladovat pe?ivo

Housky a rohlíky je opravdu nejlepší zkonzumovat co nejd?íve po nákupu, ale chléb m??eme bez problému jíst i několik dní. Ideální teplota pro jeho skladování se pohybuje mezi 20 a 25 °C. Doporu?ujeme chléb zabalit do ?isté utěrky nebo plátýnka, aby mohl dýchat. 

Skladování pe?iva v igelitovém sá?ku není optimálním ?ešením, pokud u? sáhnete po pytlíku, tak po tom papírovém. V mikrotenovém sá?ku pe?ivo sice pomaleji tvrdne, ale rychleji tzv. gumovatí. K dostání jsou i bavlněné sá?ky, které jsou pro uchovávání pe?iva vhodné.

Zpracování ku?ete

Co kdy? pe?ivo p?ece jen zbyde

Ob?as se to stane asi ka?dému... S nákupem pe?iva to p?e?eneme a za pár dní se nám v kuchyni mno?í ztvrdlé kousky, které u? jen tak nesníme. Co s nimi? Pokud nejsou napadeny plísní, pak je rozhodně nevyhazujte! V kuchyni vám toti? m??ou ještě skvěle poslou?it.

Strouhanka

Jak jinak. Udělat z tvrdého pe?iva strouhanku napadne témě? ka?dého. Ale up?ímně, kolik z vás se do p?ípravy nakonec pustí? P?itom nejde o nic slo?itého – sta?í pe?ivo nakrájet, rozmixovat v mixéru a je hotovo. Strouhanku skladujte ve skleněné nebo plastové nádobě v?dy pe?livě uzav?enou.

Náš tip: Ideální je p?ed rozemletím pe?ivo ještě dosušit v troubě, pak vám strouhanka vydr?í déle.

Sekaná 

Starší pe?ivo skvěle vyu?ijete i p?i pe?ení sekané. P?ed samotnou p?ípravou pe?eně vlo?te na kostky nakrájené rohlíky na 15 minut do mléka, poté je jemně vyma?kejte a p?imíchejte k osolenému a opep?enému mletému masu. Maso m??ete spole?ně s pe?ivem ještě jednou semlít. Sekaná pak bude vlá?nější, hustší a kompaktnější. Doplňte vají?kem, cibulí, ?esnekem, majoránkou a nechte zapéct.

 

Knedlíky

Je houskový knedlík vaší oblíbenou p?ílohou? Pak oceníte tento jednoduchý tip. Rohlíky ?i housky, které u? nebudete jíst, nakrájejte na kosti?ky, d?kladně usušte a uskladněte do uzavíratelné sklenice. A? budete pot?ebovat p?ílohu k vaší oblíbené omá?ce, jako kdy? najdete...

Zpracování pe?iva

Sekaná 

Starší pe?ivo skvěle vyu?ijete i p?i pe?ení sekané. P?ed samotnou p?ípravou pe?eně vlo?te na kostky nakrájené rohlíky na 15 minut do mléka, poté je jemně vyma?kejte a p?imíchejte k osolenému a opep?enému mletému masu. Maso m??ete spole?ně s pe?ivem ještě jednou semlít. Sekaná pak bude vlá?nější, hustší a kompaktnější. Doplňte vají?kem, cibulí, ?esnekem, majoránkou a nechte zapéct.

 

Knedlíky

Je houskový knedlík vaší oblíbenou p?ílohou? Pak oceníte tento jednoduchý tip. Rohlíky ?i housky, které u? nebudete jíst, nakrájejte na kosti?ky, d?kladně usušte a uskladněte do uzavíratelné sklenice. A? budete pot?ebovat p?ílohu k vaší oblíbené omá?ce, jako kdy? najdete...

Zpracování pe?iva

?emlovka

Ze staršího pe?iva m??ete bez problému upéct vynikající ?emlovku, kterou ocení nejen vaše děti. Ka?dý má sv?j oblíbený recept. M??ete se dr?et tradi?ních jablek a tvarohu. Nebo m??ete ?emlovku ozvláštnit jinými druhy ovoce, p?idat o?echy nebo mléko nahradit smetanou. Zále?í jen na vás.

 

Chlebové krutony

Chlebové krutony doká?ou skvěle pozvednout vaše polévky a saláty. Jejich p?íprava není v?bec slo?itá a bez problém? k ní m??ete vyu?ít chleba, který u? byste jen tak nejedli. Chléb nakrájejte na kosti?ky stejné velikosti, kosti?ky obalte ve směsi olivového oleje, soli a ?esneku, rozlo?te je na plech vylo?ený pe?icím papírem a pe?te dozlatova na 180 °C asi 15 minut. Poté nechte vychladnout, uskladněte v uzavíratelné plastové nebo skleněné dóze a pou?ijte, kdykoli se budou hodit.

 

Chlebové lupínky

P?ipravte si domácí zobání k televizi. Starší pe?ivo nakrájejte na tenké plátky, ty promíchejte ve směsi olivového oleje, ?esneku, soli, pep?e a vašeho oblíbeného ko?ení. Následně lupínky vyskládejte na plech vylo?ený pe?icím papírem a nechte zapéct v troubě. 

Zpracování pe?iva

?emlovka

Ze staršího pe?iva m??ete bez problému upéct vynikající ?emlovku, kterou ocení nejen vaše děti. Ka?dý má sv?j oblíbený recept. M??ete se dr?et tradi?ních jablek a tvarohu. Nebo m??ete ?emlovku ozvláštnit jinými druhy ovoce, p?idat o?echy nebo mléko nahradit smetanou. Zále?í jen na vás.

 

Chlebové krutony

Chlebové krutony doká?ou skvěle pozvednout vaše polévky a saláty. Jejich p?íprava není v?bec slo?itá a bez problém? k ní m??ete vyu?ít chleba, který u? byste jen tak nejedli. Chléb nakrájejte na kosti?ky stejné velikosti, kosti?ky obalte ve směsi olivového oleje, soli a ?esneku, rozlo?te je na plech vylo?ený pe?icím papírem a pe?te dozlatova na 180 °C asi 15 minut. Poté nechte vychladnout, uskladněte v uzavíratelné plastové nebo skleněné dóze a pou?ijte, kdykoli se budou hodit.

 

Chlebové lupínky

P?ipravte si domácí zobání k televizi. Starší pe?ivo nakrájejte na tenké plátky, ty promíchejte ve směsi olivového oleje, ?esneku, soli, pep?e a vašeho oblíbeného ko?ení. Následně lupínky vyskládejte na plech vylo?ený pe?icím papírem a nechte zapéct v troubě. 

Zpracování pe?iva

Náš tip: Návyková jarní nádivka ze starého pe?iva s medvědím ?esnekem a uzeným masem podle Martina Škody

Nádivka typicky pat?í k Velikonoc?m, ale klidně si ji m??ete p?ipravit v pr?běhu celého roku. Nejlépe však bude chutnat na ja?e, proto?e ji skvěle dochutí ?erstvě utr?ené bylinky. A starší pe?ivo? Tak to je p?ece základ! Vyzkoušejte recept Martina Škody, který najdete zde

20181212
篮球世界杯投注