NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

NA?E AKCE

?ada skvělych akcí, slev a exkluzivních produkt? ?eká jen na vás. P?ij?te a vyberte si!

NA?E PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní zna?ky a vyrobky lokálních dodavatel?. To v?e se?enete v PENNY!

PENNY KARTA

V?e, co pot?ebujete vědět k PENNY kartě a na?í mobilní aplikaci PENNY.

NA?E KAMPANě

Sbírejte body za nákupy a po?i?te si na?e mazlí?ky!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plytvání potravinami a p?iná?íme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se na?imi tipy a recepty.

Dom?
/
PENNY koutek
/
Konec plytvání
/
Zpracujte maximum
/ Jak potravinám zajistit dlouhou ?ivotnost

Pe?ivo

Pe?ivo

Jak potravinám zajistit dlouhou ?ivotnost

Je mnoho zp?sob?, jak potravinám zajistit delší ?ivotnost. Vedle zamrazování, které jsme vám ji? detailně p?edstavili d?íve, se jedná o sušení, nakládání, nebo uzení. Poj?me si jednotlivé metody p?edstavit. P?ed tím, ne? za?nete potraviny p?ipravovat pro jejich dlouhodobější uskladnění, se ujistěte, ?e zpracováváte ?erstvé a kvalitní produkty. 

SU?ENí

Sušení je vhodný zp?sob pro zpracování ovoce a zeleninu. Zbavuje plody vody a zajiš?uje jejich delší trvanlivost. Sušené potraviny si zachovávají svou chu?, aroma i velké mno?ství d?le?itých látek. Dochází pouze k úbytku vitaminu C.

Co m??eme sušit?

Ovoce, zeleninu, bylinky, houby, maso, ryby,

Dobu sušení m??eme zkrátit pokrájením potravin na menší kousky a p?ed samotným sušením je dobré je p?edeh?át, aby si zachovaly svou p?vodní barvu a chu?.


Jak m??eme sušit?

• Volně na vzduchu – nejlevnější, zároveň ?asově nejnáro?nější metoda. Ideální pro sušení ovoce a zeleniny s nízkým obsahem vody, bylinky a houby. Sušíme na teplém místě bez p?ímého slune?ního zá?ení.

• V troubě – sušit m??eme v troubě s teplotou nastavenou na 60 – 70 °C. Mějte na paměti, ?e p?i sušení v troubě je d?le?ité nechat pootev?ená dví?ka, aby z nich mohla odcházet odpa?ující se voda.

• V suši?ce – nabízí rychlý a pohodlný zp?sob, jak usušit potraviny. Je rozdělená do několika ?ástí. V horní ?ásti se suší plody s menším obsahem vody, ve spodní pak ty vodnatější.

Su?ení

Co m??eme sušit?

Ovoce, zeleninu, bylinky, houby, maso, ryby,

Dobu sušení m??eme zkrátit pokrájením potravin na menší kousky a p?ed samotným sušením je dobré je p?edeh?át, aby si zachovaly svou p?vodní barvu a chu?.


Jak m??eme sušit?

• Volně na vzduchu – nejlevnější, zároveň ?asově nejnáro?nější metoda. Ideální pro sušení ovoce a zeleniny s nízkým obsahem vody, bylinky a houby. Sušíme na teplém místě bez p?ímého slune?ního zá?ení.

• V troubě – sušit m??eme v troubě s teplotou nastavenou na 60 – 70 °C. Mějte na paměti, ?e p?i sušení v troubě je d?le?ité nechat pootev?ená dví?ka, aby z nich mohla odcházet odpa?ující se voda.

• V suši?ce – nabízí rychlý a pohodlný zp?sob, jak usušit potraviny. Je rozdělená do několika ?ástí. V horní ?ásti se suší plody s menším obsahem vody, ve spodní pak ty vodnatější.

Su?ení

NAKLáDáNí

Nakládání zamezí znehodnocování potravin a zajistí tak jejich delší ?ivotnost. Zároveň však ?asto mění chu? nalo?ených potravin.

Nakládání

Co m??eme nakládat?

Zeleninu, houby, ovoce, maso.

Do ?eho m??eme nakládat?

• Ocet – do octa nakládáme zeleninu a houby.

• Olej – pro nakládání musí být co nejkvalitnější. Do oleje nakládáme nap?. květák, raj?ata, papriky, ale také sýry, ryby nebo bylinky.

• Alkohol – je vynikajícím konzervantem. ?ím více procent alkoholu tekutina obsahuje, tím vyšší je trvanlivost nalo?ených produkt?. Do alkoholu se nej?astěji nakládají nejr?znější druhy ovoce. 

• Sádlo – vhodné pro nakládání vep?ového masa, škvark? nebo husích jater. Sklenice se sádlem je pot?eba následně ještě zava?it.

Nakládání

Co m??eme nakládat?

Zeleninu, houby, ovoce, maso.

Do ?eho m??eme nakládat?

• Ocet – do octa nakládáme zeleninu a houby.

• Olej – pro nakládání musí být co nejkvalitnější. Do oleje nakládáme nap?. květák, raj?ata, papriky, ale také sýry, ryby nebo bylinky.

• Alkohol – je vynikajícím konzervantem. ?ím více procent alkoholu tekutina obsahuje, tím vyšší je trvanlivost nalo?ených produkt?. Do alkoholu se nej?astěji nakládají nejr?znější druhy ovoce. 

• Sádlo – vhodné pro nakládání vep?ového masa, škvark? nebo husích jater. Sklenice se sádlem je pot?eba následně ještě zava?it.

Ná? tip: Pe?ené papriky v oleji

4 – 5 velkých ?ervených paprik
3 strou?ky ?esneku
bylinky podle chuti (rozmarýn, tymián, oregano,...)
panenský olivový olej

Troubu p?edeh?ejte na 180 °C. Papriky rozlo?te na plech, zast?íkněte olejem a pe?te 45 minut. Z vychladlých paprik stáhněte slupku a zbavte je stopek a semínek. Pokrájejte je na menší plátky a nechce je na papírových utěrkách oschnout. Posypte bylinkami. Papriky, bylinky a nasekaný ?esnek vlo?te do sklenice a zalijte olivovým olejem tak, aby byly zcela pono?ené. Uzav?ete a uchovejte v ledni?ce. Spot?ebujte do týdne.

Zpracování pe?iva

Ná? tip: Pe?ené papriky v oleji

Ná? tip: Pe?ené papriky v oleji

4 – 5 velkých ?ervených paprik
3 strou?ky ?esneku
bylinky podle chuti (rozmarýn, tymián, oregano,...)
panenský olivový olej

Troubu p?edeh?ejte na 180 °C. Papriky rozlo?te na plech, zast?íkněte olejem a pe?te 45 minut. Z vychladlých paprik stáhněte slupku a zbavte je stopek a semínek. Pokrájejte je na menší plátky a nechce je na papírových utěrkách oschnout. Posypte bylinkami. Papriky, bylinky a nasekaný ?esnek vlo?te do sklenice a zalijte olivovým olejem tak, aby byly zcela pono?ené. Uzav?ete a uchovejte v ledni?ce. Spot?ebujte do týdne.

Zpracování pe?iva

UZENí

Oblíbenou metodou konzervování masa, masných výrobk? a ryb je uzení. ?asově i technicky je uzení poměrně náro?né a je k němu pot?eba udírna. Zajiš?uje však velmi chutné a voňavé výrobky. Pro uzení je nutné volit pouze maso té nejvyšší kvality.

Jak m??eme udit?

• Studeným kou?em – p?i teplotě 20 – 25 °C. Takto udíme výrobky, které byly alespoň den p?edem nalo?eny v soli. Studeným kou?em se udí p?edevším ryby vhodné k dalšímu zpracování. Takto zpracované potraviny vydr?í 14 dn? a? 3 měsíce.

• Teplým kou?em – p?i teplotě mezi 45 – 70 °C. Tento zp?sob se nej?astěji vyu?ívá k domácímu uzení masa. Maso je p?ed uzením teplým kou?em vhodné oh?át ve vodě p?i teplotě cca 60 °C. Výsledný produkt má výraznou chu? a v?ni.

• Horkým kou?em – p?i teplotě 60 – 95 °C. Tento zp?sob není vhodný pro potraviny ur?ené k dlouhodobějšímu skladování. Vyu?íváme ho spíše pro vyuzení několika kus? masa k p?ímé spot?ebě. Chu?ově není maso uzené horkým vzduchem tolik výrazné.

 

Co m??eme udit?

• Vep?ové  - udit m??eme témě? všechny jeho ?ásti.

• Hovězí – nejvhodnější pro uzení je zadní kýta.

• Jehně?í, telecí a zvě?ina – i zde je pro uzení nejvhodnější zadní kýta.

• Dr?be? – vhodná pro uzení jsou ku?ecí, kr?tí, husí i kachní stehna. 

• Ryby – m??eme udit celé, avšak ?ádně o?ištěné a vykuchané. Velké ryby je lepší vyudit na rozkrájené na filety.

 

Uzení

Jak m??eme udit?

• Studeným kou?em – p?i teplotě 20 – 25 °C. Takto udíme výrobky, které byly alespoň den p?edem nalo?eny v soli. Studeným kou?em se udí p?edevším ryby vhodné k dalšímu zpracování. Takto zpracované potraviny vydr?í 14 dn? a? 3 měsíce.

• Teplým kou?em – p?i teplotě mezi 45 – 70 °C. Tento zp?sob se nej?astěji vyu?ívá k domácímu uzení masa. Maso je p?ed uzením teplým kou?em vhodné oh?át ve vodě p?i teplotě cca 60 °C. Výsledný produkt má výraznou chu? a v?ni.

• Horkým kou?em – p?i teplotě 60 – 95 °C. Tento zp?sob není vhodný pro potraviny ur?ené k dlouhodobějšímu skladování. Vyu?íváme ho spíše pro vyuzení několika kus? masa k p?ímé spot?ebě. Chu?ově není maso uzené horkým vzduchem tolik výrazné.

 

Co m??eme udit?

• Vep?ové  - udit m??eme témě? všechny jeho ?ásti.

• Hovězí – nejvhodnější pro uzení je zadní kýta.

• Jehně?í, telecí a zvě?ina – i zde je pro uzení nejvhodnější zadní kýta.

• Dr?be? – vhodná pro uzení jsou ku?ecí, kr?tí, husí i kachní stehna. 

• Ryby – m??eme udit celé, avšak ?ádně o?ištěné a vykuchané. Velké ryby je lepší vyudit na rozkrájené na filety.

 

Uzení
20181212
篮球世界杯投注